top of page

10 טיפים לחיסכון במס לקראת סוף שנת המס 2016


בתום שנת המס אומדים בעלי עסקים רבים את היקף תשלומי המיסים הצפויים להם בהתאם לדיווחים במהלך השנה שחלפה. מי שנערך באופן מסודר וקפדני, לא אמור לצפות להפרשי תשלומי מס גבוהים בסוף השנה. אולם נשאלת השאלה מה בכל זאת ניתן לעשות על מנת לחסוך בתשלומי המס לפני שהשנה הסתיימה ?

לפניכם 10 טיפים לחסכון במס לקראת סוף שנת המס 2016

 1. בצעו בדיקה אודות חבות מס הכנסה וביטוח לאומי ביחס לרווח שהצטבר במהלך השנה המסתיימת. באופן זה תוכלו לדעת מראש את גובה המס שאתם צפויים לשלם, או לחילופין, לקבל החזר. ככל שתדעו יותר נתונים מראש, כך תוכלו גם להיערך אליהם והסביבה בה תתנהלו תהיה וודאית יותר.

 2. הקפידו להתאים את גובה המקדמות למס הכנסה ולביטוח הלאומי בהתאם להכנסות הריאליות שלכם. אם תעשו כן, לא תיווצר לכם חבות מס גדולה מדי או החזר מס חריג כתוצאה מהדו"ח השנתי. חשוב לציין כי, החזר מס גבוה מאד וחריג עשוי לגרור אחריו ביקורת מטעם מס הכנסה.

 3. הקפידו על מיצוי מלוא הזיכויים והניכויים האישיים שלכם עוד בשנת המס הנוכחית (לידת ילד, תואר אקדמי, תשלום מזונות וכו'). זכרו כי זיכויים וניכויים שלא ניצלתם במסגרת שנת המס אינם ניתנים להעברה לשנת המס הבאה.

 4. הפקידו כסף בקרן השתלמות. זהו אמצעי החיסכון היחיד לטווח הבינוני במסגרתו הכספים שהפקדתם וריווחי ההון שנצברו, פטורים ממס באופן מלא, וניתנים למשיכה תוך פרק זמן קצר יחסית.

 5. צאו להשתלמות מקצועית. זוהי הוצאה מוכרת לצרכי מס.

 6. העבירו תרומות לעמותות ולמלכ"רים מוכרים. בהתאם לסעיף 46 לפקודת מס הכנסה, כל תרומה העולה על 180 ₪ מעניקה זיכוי ממס בגובה של 35% מסכום התרומה.

 7. הכינו ספירת מלאי שתכלול את כל המלאי שבבעלותכם. בצעו רישום מדויק שלו.

 8. במידה ואתם חברה בע"מ - בדקו ושלמו מקדמות בגין הוצאות עודפות.

 9. ביטוח לאומי- על מנת שתוכלו ליהנות מניכוי של חמישים ושניים אחוזים (52%) מהוצאות הביטוח הלאומי בשנת המס, שלמו לביטוח לאומי את התשלומים המגיעים לו עד תום שנת המס הנוכחית.

 10. הקדמת הוצאות ודחיית הכנסות- נותני שירותים ועסקים אחרים אשר אין להם מלאי מהותי בעסק, יש באפשרותם לדווח למס הכנסה על בסיס מזומן. עסקים אשר צופים רווח לשנת 2016 יש באפשרותם להקדים רכישות (הוצאות שוטפות) הנדרשות לצורך פעילות העסק.

טיפ- עבור בעלת עסק שצפויה ללדת יש למקסם את הרווח בשנת הלידה, על מנת

למקסם את דמי הלידה לה היא תהיה זכאית מביטוח לאומי.

אם תמלאו אחר 10 טיפים שציינתי, תשלמו פחות מס בגין שנת המס 2016. הקפידו לקראת תום שנת המס להתייעץ עם רואה החשבון שלכם, שכן חשוב לזכור שמדי שנה חלים שינויים מהותיים בחקיקה ולכן חובתו של רואה החשבון שלכם להתעדכן בשינויים וכמובן ליידע אתכם. משרד רואה חשבון אייל גל מעודכן ללא הרף, בכל שינוי ועדכון ודואג ליידע את לקוחותיו אחר הדרכים החוקיות המיטביות ביותר עבורם במסגרת ההיערכות לקראת תום שנת המס.

נשמח תמיד לעמוד לרשותכם ☺.


פוסטים אחרונים
ארכיון הפוססטים
עקבו אחרינו
 • Facebook Basic Square
bottom of page