top of page

10 טיפים לחסכון במס לשנת 2017


לקראת סוף שנת המס בעלי עסקים רבים אומדים את צפי תשלומי המס בהתאם לדיווחים במהלך השנה. אתם, בעלי העסקים הנערכים לכך, לא אמורים לצפות להפרשי תשלומי מס גבוהים בסוף השנה. אולם, נשאלת השאלה מה בכל זאת מומלץ לעשות על מנת לחסוך בתשלומי המס טרם סיום השנה האזרחית?

 1. הקפידו על מיצוי מלוא הזיכויים והניכויים האישיים שלכם עוד בשנת המס הנוכחית (לידת ילד, תואר אקדמי, תשלום מזונות וכו'). זכרו כי זיכויים וניכויים שלא ניצלתם במסגרת שנת המס אינם ניתנים להעברה לשנת המס הבאה!!!.

 2. ביטוח לאומי - על מנת שתוכלו ליהנות מהטבת ניכוי של חמישים ושניים אחוזים (52%) מהוצאות הביטוח הלאומי בשנת המס, שלמו לביטוח לאומי את התשלומים המגיעים לו עד תום שנת המס הנוכחית.

 3. בצעו בדיקה אודות חבות מס הכנסה וביטוח לאומי ביחס לרווח שהצטבר במהלך השנה המסתיימת. באופן זה תוכלו לדעת מראש את גובה המס שאתם צפויים לשלם, או לחילופין, לקבל החזר. ככל שתדעו יותר נתונים מראש, כך תוכלו גם להיערך אליהם והסביבה בה תתנהלו תהיה וודאית יותר.

 4. הקפידו להתאים את גובה המקדמות למס הכנסה ולביטוח הלאומי בהתאם להכנסות הריאליות שלכם. אם תעשו כן, לא תיווצר לכם חבות מס גדולה מדי או החזר מס חריג כתוצאה מהדו"ח השנתי. חשוב לציין כי, החזר מס גבוה מאד וחריג עשוי לגרור אחריו ביקורת מטעם מס הכנסה!!!

 5. הפקידו כסף בקרן השתלמות. זהו אמצעי החיסכון היחיד לטווח הבינוני במסגרתו הכספים שהפקדתם וריווחי ההון שנצברו, פטורים ממס באופן מלא, וניתנים למשיכה תוך פרק זמן קצר יחסית.

 6. החל משנת המס 2017 חלה חובת הפרשה לפנסיה לעצמאים- הפרשה לפנסיה מותרת בניכוי וזיכוי לצורך מס ופטורה ממס רווחי הון. הקפידו לבצע הפקדה לקרן הפנסיה לפני תום שנת המס על מנת שתוכלו ליהנות מההטבות.

 7. צאו להשתלמות מקצועית. זוהי הוצאה מוכרת לצרכי מס.

 8. העבירו תרומות לעמותות ולמלכ"רים מוכרים. בהתאם לסעיף 46 לפקודת מס הכנסה, כל תרומה העולה על 180 ₪ מעניקה זיכוי ממס בגובה של 35% מסכום התרומה.

 9. הכינו ספירת מלאי שתכלול את כל המלאי שבבעלותכם. בצעו רישום מדויק שלו. במידה ואתם חברה בע"מ - בדקו ושלמו מקדמות בגין הוצאות עודפות.

 10. הקדמת הוצאות ודחיית הכנסות - נותני שירותים ועסקים אחרים אשר אין להם מלאי מהותי בעסק, יש באפשרותם לדווח למס הכנסה על בסיס מזומן. עסקים אשר צופים רווח לשנת 2017 יש באפשרותם להקדים רכישות (הוצאות שוטפות) הנדרשות לצורך פעילות העסק.

או התקשרו: 054-4668686


פוסטים אחרונים
ארכיון הפוססטים
עקבו אחרינו
 • Facebook Basic Square
bottom of page