top of page

דוח שנתי ומאזן

כל עוסק עצמאי מחויב בדיווח שנתי לרשויות המס. דיווח זה קובע את השומה השנתית של העוסק ואת ההתחשבנות השנתית שלו ושל העסק שבבעלותו עם רשויות המס. בנוסף, דוחות שנתיים אלה מהווים ריכוז נתונים שנתי של פעילות העסק ומאפשרים בחינה עמוקה יותר של ביצועיו על פני השנה ובהשוואה לשנים קודמות.

משרדי מתמחה בהכנה והגשת דוחות שנתיים לרשויות המס לבעלי עסקים מתחומים שונים ומכל קשת ההתאגדויות. בנוסף, אנו מבצעים עריכה, ביקורת , ליווי וייעוץ במהלך שנת הכספים אחר הדוחות השנתיים והמאזנים לחברות, עמותות ומלכ"רים תוך שימת דגש רב על יסודיות, מקצועיות ושירותיות.

 

 לתאום פגישת ייעוץ - ללא תשלום או התחייבות - התקשר 054-4668686

bottom of page