top of page

חברה בע"מ

חברה הינה גוף משפטי נפרד ושונה ממייסדיו אשר בו מרוכזת הפעילות העסקית.

לחברה יכול להיות בעל מניות אחד או יותר, אשר יכול להעביר או למכור את מניותיו לאדם אחר.

בחברה בע"מ קיימת הפרדה בין העסק לבעליו. כך שכל  האחריות והמשקל הפיננסי הינו במסגרת החברה ולא באחריות בעלי מניותיה של החברה.

כבעל חברה הינך זקוק לשירותים מקצועיים אשר יניבו לך חסכון מקסימלי במס ויאפשרו לך התנהלות תקינה מול הרשויות. במשרדי תהנה מליווי צמוד לחברה המתמקד בהטבות מיסוי, ניהול חשבונות איכותי וקבלת החלטות מבוססת מידע.

אחת לרבעון נבחן יחד את דרכי הפעולה שנועדו להעניק לחברתך את הטבות המס להן היא זכאית ולקראת תום שנת המס אבצע סימולציה שמטרתה לוודא כי אתה ממקסם את הטבות המס המגיעות לך בתור בעל החברה. 

מדי חודש אוודא כי הוצאות החברה נכללו בדיווח השוטף ואבצע עבורך התאמות כרטיסים, כך שכרטיסי הנהלת החשבונות של החברה יהיו תואמים לפעילות ויספקו לך תמונת מצב ברורה ועדכנית אודות פעילותה העסקית של החברה.

כלקוח משרדי אתה מוזמן לפנות אלי בכל עת לבחינת ההשפעה של כל פעולה על החברה ועליך כבעל מניות, המענה המיטבי אותו תקבל נובע הן מהיכרותי עם החברה ואתך כבעל מניות והן מהידע הרב שצברתי במהלך השנים.

 

 לתאום פגישת ייעוץ - ללא תשלום או התחייבות - התקשר 054-4668686

 

bottom of page